PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
wellFix kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van wellFix, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan wellFix verstrekt. wellFix kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
Privacyverklaring

WAAROM wellFix GEGEVENS NODIG HEEFT
wellFix verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien
u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan wellFix uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG wellFix GEGEVENS BEWAART
wellFix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
wellFix verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van wellFix worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
wellFix gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
wellFix maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van wellFix bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier
aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over
de Website aan wellFix te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. wellFix heeft hier geen
invloed op.
wellFix heeft Google geen toestemming gegeven om via wellFix verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wellfixreparaties.nl. wellFix zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
wellFix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van wellFix maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door wellFix verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met wellFix op via info@wellfixreparaties.nl.
wellfixreparaties.nl is een website van wellFix. wellFix is als volgt te bereiken:
Postadres: Andersensingel 100
Vestigingsadres: Andersensingel 100
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:61982857
Telefoon:020 261 2848
E-mailadres:info@wellfixreparaties.nl